ชื่อสินค้า : ALZRC 450 SDC CCPM Metal Swashplate [ALZ-D45F04] ขนาด : - สี :