ชื่อสินค้า : ALZRC 450 Stainless Steel Main Shaft ขนาด : - สี :